Certifikáty

Společnost je držitelem následujících certifikátů:

  - Certifikát systému jakosti QMS ISO 9001:2009
  - Certifikát systému environmentálního managementu EMS ISO 14001:2005  
  - Certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSMS OHSAS 18001:2008
  - Certifikát procesu spotřebitelského řetězce PEFC TD CFCS 2002_2013 platné revize deklarující jasný původ dřevní hmoty.

Vedení firmy Pila MSK a.s. se zavazuje uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce dřeva podle pravidel PEFC, to znamená, že dodává zákazníkům certifikované výrobky v maximálním množství. Vedení firmy dále přijímá závazek, že se bude řídit zásadami pro ochranu zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998.


 

Adresa: Velké Karlovice 970, 756 06
Kontakt: 571 444 302-3, info@pilamsk.cz

Copyright © 2017 Pila MSK, a.s.